Η Dorette Καραϊωσηφόγλου με το σύντροφό της Στρατή Ανδρεάδη