Η Dorette Καραϊωσηφόγλου, μητέρα της Νόνικας Γαληνέα