Με τον Κωνσταντίνο, την Ιωάννα Τσάτσου και τον Αλέκο Αλεξανδράκη