Με τον Stuart Burge, τον Αλέκο Αλεξανδράκη, το Γιώργο Λέφα κι άλλους συναδέλφους