Υπογράφοντας αντίτυπα του βιβλίου της “Επέστρεφε”, στην παρουσίασή του, στο Λονδίνο.